ZAKAT

Lakukan kewajiban anda untuk berzakat yang mudah secara online. Kami membantu anda untuk menghitung nilai zakat yang perlu dibayarkan atau anda dapat langsung zakat sekarang.

Zakat harta yang diperoleh dengan cara bekerja atau melakukan suatu profesi yang dikeluarkan jika sudah mencapai haul (1 tahun)

Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang

Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Penghasilan
   
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp

Zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta apa saja selain emas dan perak, yang dipersiapkan untuk diperdagangkan dengan tujuan mencari keuntungan baik dilakukan oleh perseorangan maupun perserikatan

Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang

Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Perdagangan
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp

Zakat wajib yang dikeluarkan dari emas perhiasan yang dimiliki oleh seorang muslim setiap satu tahun sekali jika telah mencapai nishabnya.

Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang

Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Emas & Perak
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp

Seluruh harta simpanan baik tabungan ataupun deposito merupakan sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan berjalan satu tahun (haul)

Anda dapat menghitung nilai zakat di kalkulator zakat atau langsung zakat sekarang

Zakat Sekarang
Kalkulator Zakat Simpanan
Zakat Yang Dikeluarkan
Rp