Begitu banyak Manfaat dari Berzikir

  • 0

Begitu banyak Manfaat dari Berzikir

Secara bahasa zikir memiliki arti “menyebut”, “mengingat” atau “berdoa”, kata zikir juga berarti memori, pengajian. Imam Muhammad Abdurrauf Al Munawi menjelaskan dalam kitab “Faidhul Qadir Syarh Al Jami’ Ash Shaghir”, ketika menerangkan hadits Yusairah: Hadits ini merupakan dasar terhadap sunahnya subhah (untaian biji tasbih) yang sudah dikenal. Hal itu dikenal pada masa sahabat, Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan bahwa Abu Hurairah memiliki benang yang memiliki seribu himpunan, dia tidaklah tidur sampai dia bertasbih dengannya. Dan Taukah kalian bahwasannya Orang yang berzikir kepada Allah subhanahu wata’ala akan mendapatkan shalawat Allah Subhanahu wa Ta’ala dan para malaikat-Nya. Tentunya dengan itu ia mendapat keberuntungan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta’alaberfirman:  “Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberikan shalawat atas kalian dan juga para malaikat, yang dengan sebab itu Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya yang terang-benderang. Dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Ahzab: 41-43)


Dan Taukah kalian bahwasannya berzikir membawa berbagai Manfaat untuk Kehidupan kita :


1.Berzikir akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi hati seorang hamba,

Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta’alaberfirman:  “Orang-orang yang beriman dan menjadi tenang hati-hati mereka dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang.” (Ar-Rad: 28).  Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t berkata, “Permisalan zikir bagi hati adalah seperti air bagi ikan. Apa jadinya keadaan ikan yang berpisah dengan air?” (Al-Wabilush Shayyib, hal. 85)
2. Dari Berzikir kita mendapat pahala yang besar 


Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam bersabda, “Siapa yang mengucapkan:  “La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahu hamdu wa huwa ‘ala kulli syay’in qadir” (maaf, tulisan arabnya gagal tertulis disini karena masalah teknis, red)  dalam sehari sebanyak seratus kali, maka ganjaran baginya seperti membebaskan sepuluh budak, dicatat untuknya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus kesalahan dan ia mendapatkan perlindungan dari setan pada hari tersebut hingga sore hari. 


3. Berzikir merupakan tanaman Surga 

Abdullah bin Mas’ud z berkata: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam  bersabda:  “Pada malam aku diisra’kan, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil q. Ia berkata, ‘Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka bahwa surga itu bagus tanahnya, segar airnya (tidak asin), dan di surga tersedia tanah yang kosong tanpa pepohonan, dan yang akan ditanam untuk menutupi tanah kosong tersebut adalah ucapan:  “Subhannallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar 


4. Berzikir membuat hati dan Jiwa kita menjadi tenang 

seringnya berdzikir kepada Allah adalah tenang dan tenteramnya hati, jiwa dan pikiran orang tersebut. Hal itu bisa didapat jika Anda berdzikir dengan tenang, khusyu’ dan tidak terburu – buru. Jadi bisa dibilang dzikir itu merupakan cara umat Islam merefresh hati dan pikirannya


5 . Hidupnya dipenuhi dengan optimis.

Seseorang yang sering berdzikir dalam kehidupannya sehari – hari akan selalu optimis dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Hal itu didasarkan pada rasa yakinnya kepada Allah SWT. Bahwa Allah akan selalu menolong dan memberikan yang terbaik untuk hamba – hamba Nya yang selalu mengingatnya. Dan bahwa Allah akan selalu memudahkan urusan hamba yang selalu berdzikir tersebut.

6. Akan selalu diingat oleh Allah SWT

Allah berfirman dalam surat Al baqarah ayat 152 yang mana di dalamnya dijelaskan bahwa Allah juga akan mengingat semua hamba yang selalu ingat (berdzikir) kepada Nya. Begitu pula dalam satu hadits Qudsi Nya, Allah berfirman yang artinya, “Aku senantiasa bersama seorang hamba selama dia mengingat Ku dan bibirnya senantiasa bergerak karena Aku”. (HR. Baihaqi dan Hakim).


Leave a Reply